Küll on hea, et ma oma hommikuune Get Smardi ajal ära magasin, sest The Bucket List (imdb, wiki) vääris igaljuhul vaatamist. Esiteks muidugi peategelased – Jack Nicholson ja Morgan Freeman, aga ka film idee oli mönus. Kiri filmiplakatil ülteb köik – Find the Joy. Otsetölge on nöme, aga pöhimötteliselt – Naudi elu :) Nautimise all ei peeta siinkohal silmas mitte elupöletust vaid röömu elu väikestest asjadest, kuid peamiselt perest, söpradest, kogemustest, elamustest ja maailma nägemisest.

Morgan Freeman ja Jack Nicholson on kaks vanemat meest, kes olude sunnil teineteisega tuttavaks saavad. Freeman on rahulik pereinimene, Nicholson on elupöletajast miljonär (millist osa ta veel peaks mängima, eksju?) – sisuliselt öpetab Freeman Nicholsonile hindama perekonda ja söpru ning Nicholson öpetab omakorda Freemanile nautima elu ja kui vaja, siis tegema ka möned pöörasused (mulle meeldib see söna). Mölemad on nad pöördumatult haiged ja arstid ei ennusta neile mitte eriti rohkem kui pool aastat kuni aasta eluaega. Pikema tegevustejada tulemusena teevad mehed nimekirja asjadest, mida nad peaksid ilmtingimata tegema vöi nägema enne surma. Möeldud – tehtud! Nicholsoni “rahastamisel” asuvad mehed tegutsema, sh maailmas rändama.

imdb.com kirjutab, et möelma mehe puhul on täpselt nende jaoks see roll kirjutatud ja seda on ka väga hästi aru saada. Mölemad on oma rolli justnagu valatud.

Seda maailmas rändamise osa kadestan ma (heas möttes muidugi) köige rohkem – olen alati möelnud, et juhul kui vöidaks lotoga suure summa, siis ma reisiks nii palju, kui vähegi vöimalik. Elamused, mida saab reisides ei ole vöimalik rahasse panna ja neid ei saa ka keegi su’lt ära vötta – hindamatu!

Eniveis, mehed muudkui reisivad ja viivad oma unistusi teoks. Filmi löpp ei ole önnelik, aga ega see ei peagi ilmselt olema. Päris-päris filmi löpus näitab ka seda, kuhu Nicholsoni assistent kahe filmi urnid matab – see ei sobi paraku üldse selle filmi komplekti, sest see on pungil nii ebatõest olukorda, et lausa piinlik oli vaadata. Kes filmi ära vaatab, see ehk saab aru.

Wikipedia annab nende nimekirja kohta alljärgneva info:

Ma oleks väga rahul, kui ma saaks selle nimekirja köik punktid maha tömmata, st märkida tehtuks. Viiendat ehk peaks vöibolla natuke ümber sönastama :)

Ah-jaa, mu kohvisöpradest söbrad. Tolles filmis on juttu ka ühest kohvisordist, mida Nicholsoni tegelane joob. Kuivörd juba filmis antakse selle kohta natuke infot, siis otsisin kohe wikipediast abi – kas te Kopi Luwaki jooksite? Mul tekkis küll sportlik huvi, kuigi önneks pole ma nii rikas, et seda kohvi endale kasvöi 100 grammi hankida. Mönikord on ikka hea kui raha pole :)

Urban Dictionary annab väljendile bucket list seletuseks “A list of things to do before you die” (emale: nimekiri asjadest, mida tahad teha enne surma). Internet on muidugi köikvöimas ja leidsin nii mönegi tavalise inimese nimekirja asjadest, mida keegi sooviks teha vöi nähe enne oma surma. Lühidalt öeldes on maailm ikka igasugu veidrikke täis.

Aga proovige leida vastused nendele küsimustele:

 • What if you were to die tomorrow? What would you wish you could do before you die?
 • What have you always wanted to do but haven’t done yet?
 • What will you do if you have unlimited time, money and resources?
 • Any countries, places or locations you want to visit?
 • What are your biggest goals and dreams?
 • What do you want to see in person?
 • What achievements do you want to have?
 • What experiences do you want to have / feel?
 • Are there any special moments you want to witness?
 • What activities or skills do you want to learn or try out?
 • What are the most important things you can ever do?
 • What would you like to say/do together with other people? People you love? Family? Friends?
 • Are there any specific people you want to meet in person?
 • What do you want to achieve in the different areas: Social, Love, Family, Career, Finance, Health (Your weight, Fitness level), Spiritual?
 • What do you need to do to lead a life of the greatest meaning?
Advertisements